ព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ព

លទ្ធផលនៃការចូលរួមសន្និបាតបូកសរុបការងារ រយៈពេល២០ឆ្នាំ និងការបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅបណ្ឌិត្យសភាតម្រួតប្រជាជនវៀតណាម នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត ង្វៀន សួនអៀម ប្រធាន បណ្ឌិត្យសភាតម្រួតប្រជាជនវៀតណាម និងដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ចំនួន ០៥ រូប ចូលរួម សន្និបាតបូក សរុបការងារ រយៈពេល ២០ ឆ្នាំ (១៩៩៥-២០១៥) លើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បណ្ឌិត ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "២០ឆ្នាំបណ្តុះបណ្តាលបណ្ឌិត សមិទ្ធផល បទពិសោធន៍ និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍" និងបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅបណ្ឌិត្យសភាតម្រួតប្រជាជនវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី ០២ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន ០៤ ថ្ងៃ ។

បោះពុម្ព

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ដឹកនាំប្រតិភូត្រឡប់ពី បំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកបដោយជោគជ័យ

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

តាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា និងតាមការអនុញ្ញាត ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទ    ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនិវត្តន៍ មកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ បន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ច សិក្សាផ្លូវការ និងដកស្រង់បទពិសោធន៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

បោះពុម្ព

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ដឹកនាំប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិក ផ្តោតលើការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនគរបាល

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

(ភ្នំពេញ)៖តាមការរៀបចំ និងតបតាមការអញ្ជើញ របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំនៅកម្ពុជា និងដោយទទួលបាន ការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ចំនួន ០៤ រូប បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ រដ្ឋសហព័ន្ឋ (FLETC) នៃរដ្ឋ Georgia និង ទីស្នាក់កណ្តាលក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ នៃ រដ្ឋWashington DC សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...